Energiapuun haketus

 • Hakkeen myyntiä


Metsäkoneurakointi

 • Hakkuu ja lähikuljetus

 • Lepikoiden ja pajukoiden siivouksia kaivinkoneen giljotiinikouralla

Kuljetukset ja kaivinkonetyöt

 • Koneiden siirrot

 • Hakkeet

 • Puutavara

 • Kappaletavarat

 • Maa-ainekset

 • Viljat

Raskaan kaluston huollot ja korjaukset

 • Traktorit

 • Maarakennuskoneet

 • Työkoneet

 • Myös koneensuunnittelu ja -rakennus (DI)