Energiapuun haketus

 • Energiapuun haketus
 • Hakkeen myyntiä

Kuljetukset

 • Koneiden siirrot
 • Hakkeet
 • Puutavara
 • Kappaletavarat
 • Maa-ainekset
 • Viljat

Kaivinkonetyöt

Raskaan kaluston huollot ja korjaukset

 • Traktorit
 • Maarakennuskoneet
 • Työkoneet
 • Myös koneensuunnittelu ja -rakennus (DI)

Metsäkoneurakointi

 • Hakkuu ja lähikuljetus
 • Lepikoiden ja pajukoiden siivouksia kaivinkoneen giljotiinikouralla